אחריות היצרן היא לשנה או עד 125 שעות רכיבה מיום הרכישה כנגד הצגת חשבונית רכישה, המוקדם מביניהם.

 

לקוחות שטיפלו אצלנו עד שנה מיום הרכישה ייהנו משנת אחריות נוספת שתינתן על ידי ה SINGLE TRACK האחריות תוארך לשנה שלישית כנגד טיפול במועד ולא יאוחר משנה מתאריך הטיפול הקודם.​

 FOX אחריות

אזהרת יצרן לגבי מוצרים מהשוק האפור או זיופים - 

תנאי אחריות היצרן -